Akcie           Tréningy           Nábor           Kontakt           Partneri

Sme občianske združenie s názvom Strelecký Spolok Košice.Združenie je oficiálne zaregistrované  na štatistickom úrade Slovenskej republiky z dňa 21.05 2001. Bethlen Garde je náš dlhodobý projekt, v ktorom ľudom predstavujeme vojenský život a remeslá z prvej polovice 17.storočia.

Už 12 rokov sme členskou skupinou Altblau regimentu.V súčastnej dobe účinkujeme  v celej Európe spolu s inými skupinami a združeniami podobného zamerania pod vlajkou Altblau regimentu-Švédskeho elitného regimentu z čias 30.ročnej vojny.

Naším ceľom je poznávať,nacvičovať a predvádzať dejiny európskeho vojenského umenia a remesiel, so zameraním na repliky historických zbraní.