rok 2012

Sirovice (CZ) - "secvičná"

Na jar opäť cvičenie...

Gyula (HU) - bitva

Turci idú...

Olomouc (CZ) - bitva

Pod hradbami v Olomouce...

Sárospatak (CZ) - náučná akcia, bitva

Návšteva u Rákoczyho...